SERRA D’OR (Abril 2022)

SERRA D’OR 748 – Abril 2022 Manel Gasch, l’Abat del mil·lenari de Montserrat. 100 anys del PEN català. Jordi Bulbena: el traç que ho dibuixa tot. Minories culturals d’Europa. Ciutadans: s’ha acabat l’invent. La seducció ultra. Arqueologia del comú. L’astoradora força del dolor. Julio Manrique. Neus Ballús. Els dies no són corrents.