HISTÒRIA

La biblioteca de Montserrat té el seu origen al segle XI, en l’escriptori del monestir (Scriptorium), on es rebien llibres fruit de donacions, i on més endavant els monjos van començar a copiar textos. Tot i així, no va ser fins als segles XIV i XV que l’activitat de l’Scriptorium va arribar al seu punt àlgid. Cal destacar que en aquesta època, el monestir va fer nombrosos intercanvis de llibres amb la família reial catalana, i també va ser el període en què es va formar el Llibre Vermell de Montserrat (s. XIV-XV), que deu el títol al color de les cobertes i que conté un recull de textos teològics i devocionals destinats als monjos i preveres seculars encarregats de la cura pastoral dels pelegrins de Montserrat. La inauguració d’un taller tipogràfic a Montserrat, promogut per l’abat Garcia Jiménez de Cisneros l’any 1499, va afavorir la difusió de la vida espiritual i cultural del monestir i va transformar radicalment la dinàmica de l’escriptori medieval. 

Historia 2 Biblioteca de Montserrat
Durant els segles XVII i XVIII, la biblioteca va créixer i va diversificar els seus fons, i era considerada una de les més importants de Catalunya per la quantitat de volums i la qualitat de les obres que contenia. Hi abundaven els llibres de temàtica religiosa (teologia, Sagrada Escriptura, patrística, …), i tot i que no se n’ha conservat cap catàleg, consta que al començament del segle XIX estava formada per almenys 8.500 volums impresos, 158 incunables i 322 manuscrits. El moment més tràgic de la història de la biblioteca va ser durant les guerres napoleòniques, quan el 1811 el monestir va ser destruït i es van cremar la majoria de volums.
Historia Cisneros Biblioteca de Montserrat
Historia 3 Biblioteca de Montserrat Sala Antiga
Blanco y negro Biblioteca de Montserrat
La biblioteca actual es va començar a reconstruir a finals del segle XIX i va tenir un creixement molt important durant els període de 1913-1946, quan el P. Antoni M. Marcet va ser abat del monestir. La biblioteca va passar dels 15.000 volums als 150.000. Després de la Primera Guerra Mundial es van poder adquirir els principals i millors fons de l’actual biblioteca: obres indispensables de referència d’història, filosofia, teologia i litúrgia. Aquestes obres van permetre als monjos formar-se i desenvolupar les activitats culturals i empreses editorials de Montserrat, com la preparació de la Bíblia en català, la publicació de revistes, l’edició d’obres musicals, o el desenvolupament en història de l’art i Orient Bíblic, que es pot veure en l’actual Museu de Montserrat. Aquest creixement de la biblioteca es va veure interromput el 1936 amb la guerra civil espanyola primer, i la segona guerra mundial després. A partir de 1950 es va anar reprenent el creixement de fons, a la vegada que apareixien noves revistes com Serra d’Or, Studia Monastica i Qüestions de Vida Cristiana, que gràcies a les seccions de ressenyes i recensions afavorien l’arribada de nous llibres. La feina de les últimes dècades, ha estat doncs, l’adquisició de fons per posar la biblioteca al dia, completant obres i col·leccions i adquirint noves obres principals.
Historia 3 Biblioteca de Montserrat Sala Antiga
Blanco y negro Biblioteca de Montserrat

Aquest ràpid augment de llibres a la biblioteca va obligar a fer profundes modificacions a les dependències antigues i també a l’habilitació de nous espais. El 1917 es van començar les obres a càrrec de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que dotava la biblioteca d’una gran sala per a les seccions d’ús més freqüent, una altra per a dipòsit i una tercera per a Scriptorium i obres de consulta. Tot i així, amb el ràpid creixement dels fons entre els anys 20 i 30, la biblioteca va fer-se petita de seguida i es van començar a pensar altres ampliacions. A partir dels anys 40 va tornar a créixer amb la incorporació dels llegats de Cambó i Just Cabot. 

El 1963 es va habilitar una sala amb armaris movibles per a les més de 500 publicacions periòdiques en constant creixement. A finals dels anys 60 es va ampliar l’espai de llibres amb la creació d’una sala de 3 pisos, amb una capacitat de 12.000 metres lineals disponibles.

Historia 4 Biblioteca de Montserrat

L’última ampliació de la biblioteca es va fer l’any 2016 amb la creació d’una nova sala amb capacitat per a llibres, una secció de reserva i un nou espai per a dipòsit de revistes, que va augmentar l’espai total de la biblioteca a 5.000 metres quadrats i 34.000 metres lineals de prestatgeries.

La Biblioteca de Montserrat va començar la digitalització del catàleg l’any 1998 gràcies a un conveni entre la Fundació Telefònica i la Fundació Abadia de Montserrat 2025. Actualment aquest catàleg automatitzat forma part del catàleg de la Universitat Ramon Llull i també del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) des d’on es pot consultar tot el fons de la Biblioteca de Montserrat.

Si voleu conèixer més a fons la Biblioteca, podeu consultar el llibre:
Damià Roure: La Biblioteca de Montserrat: un espai de cultura al llarg dels segles.- Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.

Historia Catàleg Revistes Biblioteca de Montserrat