MANUSCRITS

Els catàlegs de manuscrits de la biblioteca de Montserrat estan digitalitzats i els podeu consultar clicant a les portades:

Alguns manuscrits destacats del nostre fons, per la seva singularitat i importància són:
Manuscrits 2 Biblioteca de Montserrat

Manuscrit llatí del segle VII escrit en lletra uncial, que són uns fragments de sant Jeroni comentant l’Evangeli segons sant Mateu.

Glossari llatí de pergamí del segle IX en escriptura carolíngia centreeuropea.

Fragment d’un passioner, del segle X, que procedeix del monestir de Santa Cecília de Montserrat o el Comentari d’Esmaragde a la Regla de sant Benet.

Full de Beatus de Liébana, sobre el llibre XII, 2, 28-56 de l’Apocalipsi, del segle XI.

Llibre litúrgic de Sant Romà de les Bons, del segle XII.

Un dels textos més antics en català, de finals del segle XII, és la versió catalana del Liber Iudiciorum visigòtic, en un full de pergamí. 

Manuscrits 2 Biblioteca de Montserrat

Segle XIII: Cronicó de Perpinyà, una Bíblia llatina miniaturitzada, el cartulari del monestir de Corias o un breviari benedictí amb notació quadrada.

Segles XIV-XVLlibre Vermell de Montserrat, que es va realitzar al mateix escriptori montserratí, amb textos miscel·lanis, que tracten tant de l’atenció als pelegrins, de música, geografia i altres aspectes culturals i socials.

Segle XV: Llibre d’Hores, anterior a l’any 1498, il·luminat amb miniatures de Jean Bourdichon. Recull humanístic llatí i català, amb una versió llatina de les Flores de Petrarca. En català el Cançoner del Marquès de Barberà, que conté poesies i proses catalanes i castellanes d’autors coneguts i d’altres d’anònims.

Segle XVI: Conjunt de còdexs musicals, alguns d’ells il·luminats per Alamire, procedents de la Capella Reial dels Àustries (Carles V i Felip II). Llibres d’Hores, un d’ells amb delicades miniatures de Simon Bening i l’altre, el Liber Horarum Rothomagensis.

Entre els autors moderns catalans destaquem:

Bisbe Torras i Bages, amb la Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat i Visita al Santíssim Sagrament Fons de Mn. Jacint Verdaguer, donació de la viuda de Verdaguer i Callís.

Corones Poètiques o literàries ofertes a la Mare de Déu per escriptors i artistes catalans dels anys 1881, amb motiu de la coronació canònica de la imatge i del seu patronatge, i altres dels anys 1931, 1956 i 1981.
Fons del poeta Josep López Picó. 
Manuscrit del Poema de Montserrat, de Josep M. de Sagarra.

També hi ha un important fons de manuscrits en llengua castellana, dels quals cal esmentar:

Les Butlles de la Congregació benedictina de San Benito el Real de Valladolid i diversos manuscrits d’aquesta congregació.
Fons procedents del fons del marquès de Monsalud.
Fons procedents de Burgo d’Osma.
Fons del comte d’Aiamans amb manuscrits relacionats amb Mallorca.

Manuscrits Corona Biblioteca de Montserrat
Manuscrits Orientals Biblioteca de Montserrat

Manuscrits orientals

La col·lecció montserratina de manuscrits orientals conté principalment manuscrits hebreus, judeoarameus, àrabs, siríacs, mandeus. Aquesta col·lecció és fruit també de les adquisicions de l’orientalista P. Bonaventura Ubach, bon coneixedor d’aquestes llengües i de l’interès que aquests documents tenien en relació amb la cultura dels països de la Bíblia.

Manuscrits 4 Biblioteca de Montserrat