GOOGLE BOOKS

Durant els anys 2007-2010 la Biblioteca de Montserrat va participar en un projecte, liderat per Google i coordinat per la Biblioteca de Catalunya, que va permetre digitalitzar més de 20.000 llibres de la biblioteca montserratina a text complet. Moltes obres d’aquest fons contenen diversos volums, per la qual cosa el nombre total de títols és inferior. Aquest projecte, que va finalitzar el 2011, va permetre posar a l’abast de la comunitat científica un fons important de la Biblioteca de Montserrat, dedicat a obres de ciències humanes i de teologia, publicades entre els segles XVII-XIX. Aquest període es refereix a publicacions en diverses llengües d’obres lliures de drets d’autor. D’altra banda, són nombroses, també, les edicions dels grans autors clàssics.

Revistes Digitals Biblioteca de Montserrat