FONS

El fons de la Biblioteca de Montserrat està format per unes 382.000 monografies, 7.400 publicacions periòdiques, 1.800 manuscrits, 408 incunables, 18.700 gravats, 50.000 goigs, 2.200 mapes antics i 1.500 peces de papir i pergamí. Les temàtiques del fons de la Biblioteca de Montserrat són principalment les bibliografies i les obres generals, la teologia, la Bíblia, la filosofia, les biografies, els llibres d’història, la llengua i la literatura.

Manuscrits

Hi trobem manuscrits occidentals, escrits en llatí, grec i llengües modernes, i orientals, majoritàriament escrits en hebreu, siríac i àrab, entre altres llengües minoritàries que provenen de les adquisicions que va fer el P. Bonaventura Ubach.

Fons del segle XVI

Segle XVI Biblioteca de Montserrat

En diverses llengües, majoritàriament el llatí, però també en castellà, català, italià o francès. Són llibres impresos a les principals ciutats europees amb impremta. Conté obres bàsicament de filosofia, arquitectura, filologia, música, dret o història. Hi ha també algunes obres de temàtica religiosa redactades per monjos de Montserrat i impreses al mateix monestir.

Sala Cambó

Fons 6 Biblioteca de Montserrat

És la secció que aplega el fons sobre història contemporània d’Espanya i especialment sobre la Dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil i el franquisme. Té el seu origen en la donació que la família de Francesc Cambó va fer al monestir del fons que havia anat aplegant a Suïssa sobre la guerra civil. Actualment consta d’uns 13.000 documents aproximadament. Hi ha també diaris i revistes i una secció de dossiers temàtics amb retalls de premsa de l’època.

Cartografia

Mapa Mar Mediterráneo Biblioteca de Montserrat

Es tracta d’un important conjunt de mapes i atles de totes les èpoques, majoritàriament antics, que s’ha vist complementat i augmentat gràcies a la donació de la família Gasset-Marcet, l’any 2018, centrada en Catalunya i la ciutat de Barcelona. Actualment consta d’uns 2.200 documents, que van des de mapes i plànols fins a atles i obres de referència sobre geografia.

El fons Roca Puig

Roca Puig Biblioteca de Montserrat

Constituït per unes 1.500 peces donació del papiròleg mossèn Ramon Roca Puig. Inclou fragments de papirs, de pergamí i fragments damunt de paper escrits en grec, copte, llatí, àrab i hieràtic de temàtica de tipus bíblic, històric i litúrgic, o bé financer, administratiu i jurídic. També hi ha fragments literaris, tant clàssics com cristians.

Fons de l’Obra del Cançoner Popular

Rafael Patxot Biblioteca de Montserrat

Arxiu cedit a Montserrat, al llarg de molts anys, pels néts del mecenes de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, Rafael Patxot i Jubert. Conté el material recollit a les diverses missions de recerca pels Països Catalans, dutes a terme entre el 1922 i el 1940, més el de dos concursos convocats per l’Obra del Cançoner i el procedent de donacions o compres molt diverses. S’hi va integrar també una bona part de les cançons populars recollides per Marià Aguiló al segle XIX, el refranyer recollit igualment per Aguiló i un bon nombre de carpetes amb material folklòric de Rossend Serra i Pagès.
Les memòries corresponents a les missions de recerca de l’Obra del Cançoner, amb una selecció dels textos musicals i literaris que hi foren recollits, són publicades en vint-i-un volums de Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, als volums IV i XXI dels quals hi ha un inventari de tot el contingut de l’arxiu.
Aquest fons no és consultable directament a Montserrat, però es troba digitalitzat a la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, on pot ésser consultat només amb finalitats d’estudi.

Incunables

Incunable Musica Biblioteca de Montserrat

Els incunables més antics de la biblioteca daten entorn dels anys 1470. Procedeixen dels principals centres productors europeus com Alemanya, Espanya, França o Itàlia. El monestir de Montserrat va tenir impremta incunable iniciada durant la dècada de 1490, primer editant butlles de privilegis per als confrares de Montserrat, i posteriorment llibres de litúrgia i d’espiritualitat de la mà dels impressors d’origen alemany Luschner i Rosenbach i més endavant estampant llibres a través d’impressors de Barcelona i de Manresa.

Sala Montserrat

Sala Biblioteca de Montserrat

Aplega per una banda els textos escrits per monjos de Montserrat i publicats al llarg dels segles, i per altra les obres que parlen sobre Montserrat i les temàtiques que se’n deriven: vida religiosa, litúrgia, pelegrinatges, botànica, geologia, llegendes, etc.

Gravats

Gravats Damiata Biblioteca de Montserrat

Aplega unes 18.700 peces, estampades des del segle XV fins als nostres dies, representatius de totes les tècniques i amb autors tan destacats com Dürer, Cranach, Mantegna, Rembrandt, Piranesi, Goya, Fortuny o Picasso. Aquesta col·lecció es va formar a partir de l’època de l’abat Marcet i s’ha anat ampliant gràcies a llegats importants com el de Just Cabot.

Goigs

Goigs nostra senyora Biblioteca de Montserrat

Constituït per uns 50.000 exemplars, conté composicions poètiques, tant en català com en castellà, que ponderen les gràcies i virtuts de la Verge o alguns sants, i que provenen fonamentalment de donacions.

Reserva Moderna

Reserva Moderna 2 Biblioteca de Montserrat

Incorpora documents de gran valor que van des del segle XVIII fins a l’actualitat. Com una secció independent, es va inaugurar l’any 2016 amb motiu de l’ampliació de les dependències de la biblioteca. Hi ha principalment edicions de bibliòfil amb tiratges molt curts, edicions numerades, llibres impresos amb paper de luxe, en pergamí o fins i tot sobre suro, edicions facsímils o bé llibres amb enquadernacions artístiques  de tallers com els de Brugalla o de Manuel Bueno.