TARIFES

Documents no patrimonials

(publicats des de fa 100 anys fins avui)

Digitalitzacions o fotocòpies
URL
Gratuït

Usuaris CBUC i CCUC amb acord PI
0,12 € per pàgina + 21% IVA

Biblioteques REBIUN
Fins a 40 còpies 3,30 € + 21% IVA
Cada 10 còpies addicionals 1 € + IVA

Altres biblioteques i particulars
10 € cada bloc fins a 10 còpies
0,50 € cada imatge addicional

Fotocòpies
0,10 € per fotocòpia b/n, 0’20 € color
No es fan trameses de fotocòpies per correu postal

Documents patrimonials

(publicats fa més de 100 anys)

Totes les biblioteques i particulars
10 € cada bloc digitalitzat fins a 10 còpies
0,50 € cada imatge addicional

Manuscrits

Totes les biblioteques i particulars
10 € cada bloc fins a 10 imatges
1 € cada imatge addicional
Per quantitats a partir de 20 imatges demaneu pressupost

Drets d’imatge per a ús comercial

(editorials...)

Contacteu amb la biblioteca

Servei d'informació bibiogràfica i recerca documental.
Preparació expedients de préstec d'obres

Totes les biblioteques i particulars
20 €/h
Amb acceptació de pressupost
Mínim 1 hora